Yhteistyö kandian kanssa

Tarjoamme monipuolisia toimialakohtaisia henkilöstöratkaisuja nopealla aikataululla tarvitsemallenne ajalle. Kumppanuus kanssamme on ketterää, tehokasta ja joustavaa. Meiltä saa työntekijöitä apumiehistä kokeneisiin ammattilaisiin henkilöstövuokrauksella, suorarekrytoinnilla ja ulkoistuspalvelulla.

Lisäksi tarjoamme toimisto- ja sihteeripalveluita sekä taloushallinnonpalveluita. Säästätte aikaa ja rahaa keskittämällä työntekijöiden etsinnät meille.

Näin saatte itse keskittyä omaan ydinosaamiseenne ja liiketoimintaanne.

Henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokrauksella työntekijöitä saa apumiehistä kokeneisiin ammattilaisiin nopealla aikataululla tarvitsemallenne ajalle.

Vuokratyö helpottaa yrityksen rekrytointiriskiä ja on erityisen hyödyllinen vaihtuvissa ja kiireellisissä henkilöstötarpeissa.

Me maksamme työntekijän palkan sekä hoidamme muut työsuhteeseen liittyvät velvoitteet. Näitä ovat esimerkiksi pakolliset vakuutusmaksut, loma-ajan palkka, terveydenhoito ja työvaatteet. Vuokrasuhteen kesto riippuu aina asiakasyrityksen tarpeesta ja on muutettavissa sopimusaikana.

Laskutamme yritystäsi vuokratyöntekijän tekemän työn perusteella. Veloitus on ennalta sovittu tuntihinta x työtuntien määrä tai sovittu kuukausipalkkaveloitus.

Suorarekry

Suorarekrytointipalvelulla etsimme tarpeisiinne sopivat työntekijät, saatte heidät suoraan yrityksenne työntekijöiksi.

Me etsimme sinulle tehtävään soveltuvat ehdokkaat. Hyödynnämme työntekijän löytämiseksi useita tehokkaaksi koettuja väyliä.

Hoidamme työpaikkailmoitukset, tiedusteluihin vastaamiset ja hakemusten seulonnan. Joskus soveltuva työntekijä löytyy myös omasta rekisteristämme.

Haastattelemme soveltuvat ehdokkaat, selvitämme taustat ja suositukset sekä toteutamme sovitut testaukset. Esittelemme sitten sinulle tehtävään parhaat ehdokkaat.

Rekrytointitakuu: Veloitamme työsopimuksen allekirjoittamisen jälkeen puolet sovitusta rekrytointipalkkiosta. Kun työsuhde on alkanut ja olemme varmistaneet, että rekrytointi on onnistunut, laskutamme vasta loput palkkiosta.

Ulkoistuspalvelut

Ulkoista työntekijät ja kaikki työnantajan vastuu meille, näin saatte keskittyä omaan ydinliiketoimintaan.

Ulkopuolinen HR-osaaja näkee usein piilevät tarpeet, turhat kustannukset tai muutosta vaativat kohteet herkemmin kuin yrityksen sisällä työskentelevät ihmiset.

Lokin henkilöstökonsulteilla on kokemusta monien eri alojen ja yritysten rekrytointitarpeista, osaamme soveltaa hyväksi havaittuja menetelmiä eri tilanteissa ja hyödyntää “out of the box-ajattelua”.

Yrityksen toimitusjohtajalla, projektipäälliköllä tai muulla tiiminvetäjällä on usein kädet täynnä töitä ydintoimintaan liittyen – henkilöstöhallinnon ulkoistamisella resursseja vapautuu varsinaiseen ydinliiketoimintaan.

HR-palvelu hinnoitellaan aina projektikohtaisesti.

Hallinto

Meiltä saatte kattavia toimisto ja taloushallinnon asiantuntijapalveluita, jotka räätälöidään yrityksellenne sopiviksi.
Sovimme yhdessä kanssanne miten työ tehdään ja missä aikataulussa, maksatte vain tehdystä työstä.
Teemme salassapitosopimuksen ja yhteistyö on luottamuksellista.

Asiantuntijapalvelut

Taloushallinto

toimialat

Kuljetus- ja logistiikka

Rakentaminen

Teollisuus

Taloushallinto, toimisto ja myynti

Kandia Palvelut ovat nykyisin osa Lokki Groupia ja toimimme nimellä Lokki Henkilöstöpalvelut Pohjois-Suomi.

Sivumme löytyvät nyt jatkossa osoitteesta lokki.fi.